Výstava na strojní fakultě ČVUT

Výstava na strojní fakultě ČVUT

13.02.2015
Historie a my je název výstavy, která byla 10. 2. zahájena na strojní fakultě ČVUT v Praze 6, v prostorách Technologické galerie Centra technologických informací a vzdělávání při Ústavu strojírenské technologie.

Na historických výrobcích jsou demonstrovány jednak dřívější výrobní technologie, jednak ve spolupráci s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Písku také možnosti využití některých moderních metod při restaurování technických památek. Restaurátoři vystavují rozpracovanou karosérii automobilu Praga s nahrazenými částmi vyhnilé výdřevy a zrekonstruovaný prastarý stroj na pražení kávy. Z naší redakce tam dorazily dva u nás neobvyklé motocykly ČZ a o ideální atmosféru se postaral sběratel stacionárních motorů, jehož exponáty po nastartování správně motoristicky zahustily ovzduší. Po vernisáži jsme byli pozváni do kovárny, kde jsme byli i svědky odlívání oceli.
Strojní a přístrojové vybavení strojní fakulty ČVUT je široké a rýsuje se spolupráce s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Písku, která se chystá na otevření nového restaurátorského oboru – restaurování historických vozidel. U nového oboru samozřejmě nebude chybět MOTOXPRESS, proto se v budoucnu na našich stránkách objeví i nějaké novinky v této souvislosti.