Muzeum Motory & Pedály

Muzeum Motory & Pedály

V roce 2020 je vystaveno již 160 motokol, kol s pomocným motorem a mopedů od roku 1922 až po současnost. www.nove-hrady.cz

Muzeum Motory & Pedály je specializovaným muzeem motokol, kol s pomocným motorem a mopedů. Od roku 2018 se stalo součástí nádherného prostředí areálu zámku Nové Hrady u Litomyšle, kde v barokním špýcharu nahradilo dřívější muzeum cyklistiky.

Zde je poprvé k vidění sbírka, která začala vznikat už před půl stoletím, a které podobná nebyla v ČR ani v okolních státech nikdy představena. Její část byla k vidění v letech 2015 až 2017 v muzeu motocyklů na hradě Kámen. Muzeum Motory a Pedály dokumentuje historický vývoj nejlevnějších jednostopých motorových dopravních prostředků od roku 1922 až po současnost a je významně zaměřeno na české výrobce. Průběžně restaurovaná sbírka, kterou je expozice v muzeu stále doplňována, zahrnuje exponáty vyrobené v Československu, v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku, Belgii, Velké Británii, Japonsku, Polsku, Maďarsku, NDR, USA, Indii, Číně a v SSSR (Rusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko). Počet exponátů muzea v roce 2020 už překročil 160 kusů. Motokol, kol s pomocným motorem a mopedů  československé, české s slovenské výroby je v muzeu zatím 32, další se připravují.

Muzeum Motory & Pedály je muzeem, které dbá na autenticitu exponátů, restaurovaných pokud možno jen konzervačními metodami. Pro skutečná muzea historické techniky jsou nejcennější ty exponáty, které jsou původní nejen z hlediska všech dílů, ale i s dochovanými původními povrchy.

Kdy je možné muzeum navštívit se dozvíte na www.nove-hrady.cz